Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
HABITATGE UNIFAMILIAR/ PRADELL DE LA TEIXETA, TARRAGONA 1999/ ROSA GAIRAL LLAVERÍA
INSTITUT JONQUERES SABADELL, BARCELONA 2006 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA