24 HABITATGES P.O. A MOLINS/ BARCELONA 2008/ GENERALITAT DE CATALUNYA (INCASOL)