ESCOLA PRIMARIA 3 D'ABRIL/ MORA LA NOVA, TARRAGONA 1997/ GENERALITAT DE CATALUNYA