AJUNTAMENT DE RIPOLLET/ RIPOLLET, BARCELONA 1989/ AJUNTAMENT DE RIPOLLET/ col.laboradora Elisabet Font arq.